Paide Kunstikooli hoolekogu koosseis:

Kristin Kuhlap – lastevanemate esindaja   e-post: kristin_kuhlap@hotmail.com
Margit Udam – toetava organisatsiooni esindaja
Kersti Laastau –  toetava organisatsiooni esindaja
Tiina Larven – õppurite esindaja
Mare Olev – õpetajate esindaja
Malle Kera – õpetajate esindaja
Ülle Tilga – linnavolikogu esindaja