PAIDE KUNSTIKOOL

Paide Kunstikooli õppetegevuse aluseks on õppekava, mis lähtub kooli tuleviku konseptsioonist ning arengukavas väljatoodud eesmärkidest.

Lapsed saavad  õppima tulla  alg- ja  põhiastmesse.  

Noored alates 16 eluaastast on oodatud õppima süvaõppesse, kus  individuaalsel juhendamisel saadakse ettevalmistus kunstivaldkonna edasiseks õppeks.

Täiskasvanutele on kunstikoolil pakkuda erinevaid huviringe alates käsitööst kuni maalini. 

Kunstikooli täpse õppekavaga saate tutvuda meie kodulehel Dokumendid – Õppekava alt.

Õpingud kunstikoolis toimuvad kinnitatud tunniplaani alusel, millega on võimalik tutvuda Kunstikool Tunniplaan alt.

Kunstikooli õppemaks alates 01.01.2024 on Järvamaa lastele 20 eurot.

Alati tasub küsida oma kodukoha vallavalitsusest, kas nad toetavad lapse õpinguid.

Missioon

Paide Kunstikooli missioon on arendada teadmishimulisi, loovaid ja säravaid isiksusi, kes on professionaalsete õpetajate juhendamisel omandanud parima kunstialase hariduse.

Kool toetab õppijate kujunemist ettevõtlikeks, isikupärasteks, loovateks ning elukestvat õppimist väärtustavateks inimesteks.

Väärtused

Kunstikooli väärtused on kooskõlas kooli sümboolikaga, milleks on kaelkirjak. Kaelkirjaku pikk kael sümboliseerib arengut, kasvamist, silmapaistmist, tema kordumatu muster on sama unikaalne kui iga kunstiteos.

K kasvav, kõigile kättesaadav
A avatud, atraktiivne, autentne
E elamuslik, ere, eestimaine
L loominguline, leidlik
K kirgas, kogukonnakool
I imetlusväärne, ilus
R rahvuslik, rikas
J järjepidev, jõuline
A andekas, armastav
K kunstiline, külluslik