Paide Kunstikooli hoolekogu koosseis:

Karola Jaanof – lastevanemate esindaja
Margit Udam – toetava organisatsiooni esindaja
Jane Kiristaja – toetava organisatsiooni esindaja
Tatjana Ivanova – õppurite esindaja
Liina Tamme – õpetajate esindaja
Ülle Tilga – linnavolikogu esindaja
Alus: Paide Linnavalitsuse korraldus 19.09.2022 number 292