Paide linna ning Türi ja Järva valla lastele on ringi maksumus 15€ kuus.

Teiste valla/linna lastele on ringi maksumus 34€ kuus. 

Alati tasub küsida oma kodukoha valla-, linnavalitsusest, kas nad toetavad lapse õpinguid.

Seoses eriolukorrast tulenevatele nõuetele avatakse laste ja noorte huviringid jälle septembris.

Vahvat suvepuhkust ja kohtumiseni sügisel!

 

Paide Kunstikooli huviringid lastele ja noortele 2019/2020 õppeaastal