PAIDE KUNSTIKOOLI HUVIRINGID

MALLE NÄPUSTUUDIO

on avatud 1.- ja 2. klassi tüdrukutele ning seda juhendab Malle kera.

Huviringi eesmärgiks on läbi  tegevuse arendada lapse loovust ja käelist osavust. Käsitöö arendab laste ilumeelt, fantaasiat ja oskust hinnata ilu enda ümber.

Kui sulle meeldib oma kätega vahvaid asju teha, sobib see ring just sulle. Ringis õpitakse erinevaid käsitöömaterjale ja -tehnikaid ning viiakse ellu enda loovaid mõtteid. Punutakse, vilditakse, õmmeldakse, vormitakse ja voolitakse. Lõngast, pärlitest, villast, tüllist, pabermassist ja muust rõõmsast saab meisterdada pea kõike, mida fantaasia ihkab.

KLAASIKUNST

on avatud nii noortele kui ka täiskasvanutele ning seda juhendab Piret Uibotalu.

Klaasiga tutvumist on hea alustada lihtsamatest tehnikatest nagu klaasimaal ja vitraaž mida omalajal ühtselt klaasimaalikunstiks nimetati. See on oskus läbipaistvatest värvilise klaasi osadest koostada kujutisi või läbipaistvate värvidega maalida klaasile kujutisi. Sõltuvalt valgusest muutub klaasimaali värving alatasa.

Klaasistuudiosse tulemiseks ei pea olema eelnevaid kunstialaseid oskusi. Piret õpetab klaasitööd päris algusest peale, vastavalt õppija soovidele ja tasemele.

KUNSTILABOR

on avatud nii lastele kui noortele ning seda juhendab Liina Tamme.

Huviringi eesmärgiks on läbi kunstilise tegevuse arendada lapse loovust ja käelist osavust. Katsetatakse erinevaid tehnikaid, külastatakse näitusi või muuseume. Konkreetsed tegevused sõltuvad osalejate vanusest ja huvidest.  Tegevusteks skulptuur, akvarell, viltimine, pärlikunst, ehete valmistamine, savist, looduslikust materjalist, lõngast ja paberist asjade meisterdamine vastavalt õppija soovidele ja tasemele.

VÄIKESTE MEESTE TÖÖTUBA

on avatud nii lastele kui noortele ning seda juhendab Sorge.

Huviringis saavad poisid tutvuda erinevate töövahendite ja materjalidega.

Ring arendab poistes nutikust, käelist osavust ja otsustamise oskust, samuti probleemide lahendamist ja insenerimõtlemist ning annab eluks vajalikke oskusi (kuidas kasutada haamrit, puuri, saagi jne).

MAALISTUUDIO

on avatud nii noortele kui ka täiskasvanutele ning seda juhendab Mare Olev.

Maalistuudios tutvutakse kunstimaailmaga, avastatakse värvi ja vormi ilu ning õpitakse erinevaid tehnikaid. Maalistuudios arvestatakse õppijate huvide ja võimetega.

Maalistuudiosse tulemiseks ei pea olema eelnevaid kunstialaseid oskusi. Meie Mari (nagu kõik teda kutsuvad) õpetab maalimist ja joonistamist päris algusest peale, vastavalt õppija soovidele ja tasemele.

KUNSTISTUUDIO

on avatud nii noortele kui ka täiskasvanutele ning seda juhendab Margus Tiitsmaa, kunstnikunimega Sorge.

Kunstistuudios toimub individuaalne õpe vastavalt õppija oskustele ja soovidele. Kunstistuudios õppimine arendab kunstilist mõismist ja arusaamist. Õpilane saab väljendada ennast loominguliselt, rakendades õpitud teadmisi ja tehnikaid ning tunneb loomisrõõmu. Kunstistuudio eesmärk on tutvustada erinevaid joonistamis-, maalimisvahendeid, materjale ja võteid. Tutvustada kolmemõõtmeliste kunstiliste objektide ja nennde loomise seaduspärasusi, anda ülevaade vormimaailma mitmekesisusest. Kunstistuudio annab uusi oskusi ja teadmisi, mis toetavad inimeste proffessionaalset arengut ning konkurestsivõimet tööturul

Kunstistuudiosse tulemiseks ei pea olema eelnevaid kunstialaseid oskusi. Sorge ainulaadse õpetamismeetodiga jõuavad tulemusteni ka päris algajad.

KERAAMIKA

on avatud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele ning seda juhendab Natalia Haug.

Ring on mõeldud kõigile huvilistele, kes soovivad oma kujutlusvõime reaalsuseks muuta. Keraamikas omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest, õpitakse käsitsema tööriistu ja tutvutakse erinevate töövõtetega. Voolitakse, glasuuritakse ja värvitakse keraamilisi anumaid.

KÄSITÖÖDISAIN

on avatud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele ning seda juhendab Malle Kera.

Kui sulle meeldib oma kätega vahvaid asju teha, sobib see ring just sulle. Ringis õpitakse erinevaid käsitöömaterjale ja -tehnikaid ning viiakse ellu enda loovaid mõtteid. Punutakse, vilditakse, õmmeldakse, vormitakse ja voolitakse. Lõngast, pärlitest, villast, tüllist, pabermassist ja muust rõõmsast saab meisterdada pea kõike, mida fantaasia ihkab.

KALLIGRAAFIA

on avatud nii noortele kui ka täiskasvanutele ning seda juhendab Malle Kera.

Kalligraafia ehk ilukiri ehk kirjakunst on üks kujutava kunsti liik. Kalligraafia on kunstivorm, milles antakse kirjamärkidele väljendusrikas, harmooniline ja oskuslik kuju. Kaasaegne kalligraafia on üsna mitmekülgne – olmelistest käsikirjalistest postkaartidest kunstilise eneseväljenduseni.

Pole vahet, milline on sinu varasem kokkupuude kalligraafiaga, kursus sobib nii algajatele, kui ka edasijõudnutele.

DIGIKUNST

on avatud nii lastele kui noortele ning seda juhendab Kristina Such.

Digikunsti huviring on mõeldud nii poistele kui tüdrukutele ning aitab lapsel ja noorel õppida digikunsti põnevat maailma ning praktilisi oskusi graafikalaua kasutamisel.

Huviringis luuakse visuaalset identiteeti ja realiseeritakse oma kunstilisi eeldusi ennekõike digitaalse meedia valdkonnas. 

Digikunsti õppimine arengab lapse ja noore loovust ning annab õpilasele oskuse infot kriitiliselt analüüsida, edastada oma ideid kaasahaaraval ja avalikkust kõnetaval viisil ning väljendada end enesekindlalt ja originaalselt.

MOEKUNST

Moekunst on avatud noorele alates 11 eluaastast, ning seda juhendab Natalia Haug.

Moekunstiring on loovring õpilasele, keda paelub mood, disain, õmblemine, käsitöö ja meisterdamine. Moekunstiringis saavad noored arendada ja õppida lisaks erinevaid oskusi ja teadmisi. Tutvume moeajalooga, erinevate moestiilidega, arendame loomingulisust ja iseseisvat mõtlemist. Õpime kavandi tegemist ja kavandi järgi erinevate  aksessuaaride valmistamist.

Lisaks õpime käsitsema õmblusmasinaid nagu ooverlokk- ja universaalõmblusmasin. 

VIDEOKUNST

on avatud nii noortele kui ka täiskasvanutele.

Ringi eesmärk on anda ülevaade video tehnilistest ja sisulistest põhialustest ning tutvustada videokunsti erinevaid võimalusi. Õpitakse käsitsema kaamerat ning seadistama heli ja valgustust. Õpitakse kasutama videotöötluseks mõeldud tarkvara, seadistusi ja erinevaid töötlemise tehnikaid. Videoringis arendatakse kujundlikku ja dokumentaalset mõtlemist meediateoste loomisel omandatakse loovtegevuse kogemusi, arendatakse loovust ja fantaasiat ning õpetatakse analüüsima erinevate meediavaldkondade produkte. Videokunsti ringis omandab õpilane piisavalt teadmisi sotsiaalmeediakanalite kohta ning saab tehniliselt ja oskuslikult piisavalt ettevalmistust, et osata edaspidi iseseisvalt elementaarseid meediateoseid luua. UUS – drooni lennutamise ning kasutamise võimaluste ja liveülekannete õpe.

FOTOKUNST

on avatud nii noortele kui ka täiskasvanutele.

Fotograafia kursusel õpib õpilane põhilisi fototermineid ja mõistab nende omavahelisi seoseid, tunneb kaamera ehitust, põhifunktsioone, automaatseid ja käsiseadeid, põhilisi fotografeerimise võtteid ning oskab hooldada fototehnikat (fotokaamerat, objektiive ja vahendeid), seadistada kaamerat motiivi järgi ja pildistada levinuimates situatsioonides. Õppija  teab ja tunneb toote-, lavastus- ja reklaamfoto valdkondade iseärasusi ja pildistamise võtteid, uusimat foto- ja stuudiotehnikat ning oskab pildistada toote-, lavastus- ja reklaamfotosid ning teostada erinevate programmidega fototöötlusi. UUS – drooni lennutamine ja kasutusvõimalused fotokunstis.

ROBOOTIKA

on avatud nii lastele kui noortele.

Robootika huviring on mõeldud nii postele kui tüdrukutele ning aitab lapsel ja noorel õppida igapäevaelus ettetulevate probleemide ja ülesannete lahendamisega robootiliste mudelite loomise kaudu. Tegemist on teaduslikku mõtteviisi propageeriva ringiga, mille mänguline ja lõbus ülesehitus peaks tekitama õpilastes huvi tehnika- , infotehnoloogia ja üldiselt teadusmaailma vastu. Robootika tegeleb loogiliste seoste loomisega, arendab õpilastes neist arusaamis- ning järeldamisoskust. UUS – CNC pingiga töötamine ja detailide disain ja valmistamine.

ANIMATSIOON

on avatud nii lastele kui noortele.

Animatsiooni ringis saame teada, kuidas on tehtud erinevad multifilmid ja proovime ise oma joonistusi ja tegelasi liikuma panna. Huviringi eesmärgiks on tutvuda oluliste mõistetega animatsiooni loomisel ja erinevate animatsiooniliikidega (lame- ja ümarnukk, joonis- ja arvutianimatsioon, piksillatsioon), kirjutada oma animafilmi stsenaarium, õppida kasutama animafilmi tegemiseks vajalikke programme, arendada loovust. Õppeaasta lõpus toimub animafilmide esilinastus. Osalejaid võiks huvitada animafilm, töö nutitelefoni ja arvutiga. Vajalikud statiivid ja programmid on kunstikoolil olemas, aga õppijal võiks olla oma nutitelefon.  Loome ise oma tegelaskujud, arendame kujutlusvõimet ja loo jutustamise oskust.