Paide Kunstikooli pere käis 31. märtsil naabritele toredat peatset munadepüha soovimas.

Olgu Järvamaa Haigla töötajatel ikka jaksu, energiat ja killuke rõõmu igas päevas!