Paide Kunstikooli pere käis 31. märtsil naabritele toredat peatset munadepüha soovimas.

Olgu Järvamaa Haigla töötajatel ikka jaksu, energiat ja killuke rõõmu igas päevas!

Ettevõtmist kajastas ka meie hea sõber Järva Teataja:

https://jarvateataja.postimees.ee/7214566/naabrid-kaisid-meditsiinitootajaid-tanamas