Kunstikooli uute õpilaste sisseastumiskatsed 1. klassi ja süvaõppesse toimuvad 25. augustil ning 2. ja 3. september kell 15.00 – 18.00.

Katsetel toimub vestlus lapse ja lapsevanemaga ning laps teeb kohapeal proovitöö.

Katsetele võtta kaasa ka lapse juba varem tehtud töid, 3-5 tööd, see annab lapse oskustest parema ülevaate.