Kunstikooli tunniplaan muutus! Ole hea ja vaata Kunstikool, Tunniplaan alt.

Kunstikool pakub loomingulist arenguruumi ning mitmekülgseid võimalusi eneseväljenduseks, kunstialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks ning isiksuse arendamiseks. Lisaks kunsti põhiõppele pakutakse erinevaid huvitegevusi, sh kursusi, õpitubasid, stuudioid, huviringe jm nii lastele kui ka täiskasvanutele, võttes arvesse kogukonna soove ja võimalusi.