3.-10. märts toimusid Paide kunstikoolis PAIde lasteaia õpetajatele koolituspäevad teemal “Lapse andekuse ja loovuse toetamine”.

Kuna loovmõtlemine on inimese üks olulistest pädevustest, siis on nii lasteaia õpetajatel kui ka meil kunstikoolil oluline roll laste andekuse ja loovuse toetamisel. Ikka selleks, et kasvaksid aktiivsed, elus hakkamasaavad ja elukestvat õpet väärtustavad eluga rahulolevad inimesed.

Kolmel kohtumisel tutvusid õpetajad andekuse erinevate käsitlustega ja andeka lapse eripäradega, vahetasime kogemusi erinevate andekust ja loovust toetavate meetodite kasutamises ja laste motiveerimisest. Kõik õpetajad said täita testi, et kaardistada enda erinevad andelaadid, kuna enda andekust tundvad inimesed märkavad kergemini ka teiste andekust.  Iga kohtumine lõppes õpetajate praktilise tööga, ikka selleks, et ka ise kogeda, kuidas andekust ja loovust toetavat harjutust teha ning kuidas seda enda töös kasutamiseks sobivaks kohandada. Oli tõsisemat mõtlemist, arutelusid ning naeru ja rõõmu praktiliste tööde tegemisel.

Õpetajate tagasiside koolitusele oli väga positiivne, mis annab kunstikoolile kindla soovi jätkata andekuse ja loovuse teemaliste koolitustega kõikidele Paide linna lasteaedadele.